Welkom! Bestrijd je stress en relax ...

Je hebt het verdiend !

Wil je bij ons komen werken? 

Heb je interesse om massage werkzaamheden bij ons te willen verrichten, uiteraard voor een goed salaris?
Ben je een vrouw van Thaise of Vietnamese komaf?
Stuur dan een email naar info@goldfingersalon.nl, vermeld dat je interesse in onze vacature hebt, we gaan dan samen een afspraak voor nadere kennismaking inplannen.


Would you like to come and work with us?
Are you interested in doing massage work with us, of course for a good salary?
Are you a woman of Thai or Vietnamese descent?
Send an email to info@goldfingersalon.nl, mention that you are interested in our vacancy, and we will schedule an appointment together for further introductions.


คุณอยากจะมาร่วมงานกับเราไหม?
สนใจทำงานนวดกับเราแน่นอนเงินเดือนดีมั้ย?
คุณเป็นผู้หญิงเชื้อสายไทยหรือเวียดนาม?
ส่งอีเมลไปที่ info@goldfingersalon.nl โดยแจ้งว่าคุณสนใจตำแหน่งงานว่างของเรา จากนั้นเราจะนัดหมายเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมร่วมกัน


Bạn có muốn đến và làm việc với chúng tôi không?
Bạn có muốn làm công việc mát-xa với chúng tôi, tất nhiên là để có mức lương cao?
Bạn là phụ nữ gốc Thái hay Việt Nam?
Gửi email đến info@goldfingersalon.nl, đề cập rằng bạn quan tâm đến vị trí tuyển dụng của chúng tôi và sau đó chúng ta sẽ lên lịch hẹn cùng nhau để giới thiệu thêm.